Періодика

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Періодика

Цей ресурс містить архіви періодичних видань.

Одним з головних видань даного ресурсу є газета "Діло".

«Ді́ло» — провідний часопис Галичини: її перший, найстаріший і впродовж багатьох років єдиний щоденник; офіційний орган Українського національно-демократичного об'єднання (УНДО). На початку 1920-х через цензурні переслідування видання часто змінювало назву: «Громадська думка», «Українська думка», «Український вістник», «Громадський вістник», «Свобода».

Виходив у 1880-1939 роках. Періодичність: у 1880-1882 — двічі на тиждень, у 1883-1887 — тричі на тиждень, з 1888 — щоденно.

Першим редактором був Володимир Барвінський.

У 1881-1906 роках при «Ділі» виходила «Бібліотека найзнаменитіших повістей» (вийшло 74 томи), у 1936-1939 роках — «Бібліотека «Діла» (48 томів).

З часу своєї появи «Діло» відстоювало ідеологію народовецької партії, з 1886 року — товариства «Народна Рада», з 1899 року — національно-демократичної, пізніше трудової партії, з 1925 року — УНДО (Українського національно-демократичного об'єднання). Хоч газету асоціювали зі згаданими ідеологіями, проте газета часто виступала з критикою партійного керівництва.

У 1914-1918 роках редакторами були Василь Панейко, Федь Федорців; у 1920-1930-х роках — Дмитро Левицький, О. Кузьмович, та інші. У 1937-1939 роках редагували газету «Діло» (очолювали політичний відділ газети) Іван Кедрин спільно з Іваном Німчуком та В. Кузьмовичем. До закриття газети радянською владою, членом редакційної колегії працював і Анатоль Курдидик (1936-1939).

Також в архіві присутні ще декілька україномовних періодичних видань.

Серед них:

Думка: інформативно-суспільний орган Підкарпаття, Верховини і Подністров’я (1936 ч. 58–72) ; Інформативно-суспільний двотижневик Підкарпаття, Верховини і Подністров’я  (1938 ч. 113–132, 1939 ч. 134) ; Думка=Dumka:  інформативно-суспільний двотижневик (1939 ч. 135–140). – Виходить двічі в місяць (1936 ч. 58–72, 1938 ч. 113–132, 1939 ч. 134),  тричі в місяць (1936 ч. 73–86, 1937 ч. 84–112, 1939 ч. 113). Р.4.
Видає вид-во «Стрійська думка», Альфред Омелян Козак, вул. Добрівлянська б.10 ф. (1937 ч. 106–112). – Стрий, 1936 – 1939: Друк. І. Мейслєса в Стрию. Адр.  ред. і адм. : «Дмка», Стрий, вул. Голувка, 23 (1936 ч. 58–83, 1937 ч. 84–93).
Примітки: Газета «Думка» є продовженням «Стрийської думки». Нумерація чисел продовжується  від попередньої назви  «Стрийська думка».
Видавництво заявляло, що стоятиме на позапартійних і творчо-національних засадах та писатиме про наболілі проблеми. Інтереси часопису переважно не виходили за межі рідного краю. Політичні огляди, що зрідка друкувалися у ньому, заторкували національне питання. Газета вміщувала матеріали, у яких досліджувалась історія краю.

Голос з - над Буга: Безпартійно- суспільний двотижневик (1936, 1937), 1938 ч. 1 (40) – 12(51) ; Тижневик (1938 ч. 1(54) – 12(65). – Р.1 Ч. 1 1936, 15 трав.
Вид. і ред. (1936, 1937, 1938 ч. 1 (40) – 12(51), вид. (1938 ч. 1 (54) – 12(65) Петро Стефанишин. За ред. відповідає Євген Томчак (1936–1938).
Редагує Колегія  (1938 ч. 1 (54) – 12(65). – Сокаль, 1936 – 1938: Друк. М.Л. Глязера в Сокалі, вул. Височанського, 3. Адр. ред. і адм.: Сокаль, вул. Косцюшка.
У першому числі «Голосу з - над Буга» редакція заявла, що часопис не буде «голосом жодної партії чи групи, не буде органом цеї чи іншої верстви народу, але буде голосом цієї великої енергії, яка розпорошена тепер…»
«...«Голос з-гад Буга» буде дзеркалом нашого життя, його святочних годин і сірих буднів, буде вірним інформатором подій, які переживатиме не лише сокальська область, але і суміжні нам землі та цілий край і нарід».
На шпальтах «Голос з-над Буга» друкувалися переважно статті, замітки, повідомлення про культурно-освітні, кооперативні та господарсько-економічні справи повіту.

Мета: Тижневик «Мета» – пресовий орґан  Українського католицького союзу, що виходить у Львові в 1931–1939 рр. Редакція намагається охопити всі сфери суспільного життя в аспекті їх зв’язку із філософією християнства. Матеріали, опубліковані у тижневику, мали широкий жанровий діапазон: від коротких інформаційно-хронікальних заміток до наукових статей, іноді монографічного типу. У часописі друкувалися відомості про всі найактуальніші події 30-х рр.
Відп. ред. Петро Хомин (1931 ч. 1–8),  Микита Думка  (1931 ч. 9–29),  Петро З. Козицький  (Козіцький) (1931 ч. 30 – 1938 ч. 46).
Редагує Колегія (1931 – 1938 ч. 46), Колегія в складі: Микола Гнатишак, Михайло Демкович-Добрянський і Іван Дурбак (1938 ч. 47 – 1939). Львів, 1931–1939;
Видає Володимир Децикевич (1931 ч. 1–11) ; Видає «Мета»; Видавнича кооператива з відповідальністю уділами у Львові (1931 – ч. 12 – 1938 ч. 46), вул. Японська, 7 (1938 ч. 47 – 1939). Друк.  Видавничої спілки «Діло», Львів, Ринок, 10 (1931 ч. 1–8, 1934,  ч. 18 – 1936 ч. 21) ; Друк. «Бібльос», Львів, Японська, 7 (1931 ч. 9 – 1932 ч. 11,  14-50, 1934 ч. 1–17, 1936 ч. 22 – 1938 ч. 28) ; Друк. Ст. Інст. В ар. Ів. Тиктора, Львів, Бляхарська, 9 (1938 ч. 29 – 1939). Адр. Ред. і адм.: Львів, Кілінського, ч. 3 (1931–1932 ч. 30) ; вул. Японська, ч. 7 (1932 ч. 31 – 1939).

Говерля: Місячник культури. – Виходить початком кожного місяця. Р.1. Ч. 1. 1939, січ.
Видає і за ред відповідає Іван Роман. – Хуст, 1939: Друк. держ. в Хусті, вул. Духновича.  Адр. Ред. і адм.: Карпатська Україна, Хуст, вул. Коменського, 6.
Наявність у фонді: 1939 – ч. 1.
Примітки: Це було єдине число місячника. Після 16 березня 1939 р., коли почалася окупація Карпатської України Угорщиною, про продовження видання «Говерла» не могло бути й мови.
Часопис у своїй назві-символі Височини та Єдності був виразником духовної творчості нового покоління, змагався за всебічну розбудову національної культури та єдину українську духовність, містив праці найвизначніших українських літературних діячів з українських земель і еміграції.
Напрям часопису згодом був реалізований у часописі “Пробоєм», який у 1940–1943 рр. виходив у Празі як місячник культури.

Наш Лемко: Двотижнева газета для лемківщини. Виходила у Львові 1934 – 1939 рр.
Вид. і відп. ред. Іван Тиктор (1934–1936 ч. 1–8 ) ; вид. і відп. ред. Михайло Таранько (1936 ч. 9–24,  1937).  Редагує Колегія. відп. ред. Мр. Б. Бородайко, начальний ред. Ю. Тарнович (1938 ч. 1–24). Вид. і ред. Юліан Таранович (1939 ч.1–17). – Львів, 1934–1938: Друк. З. Медицький–Тиктор, Львів, вул. Бляхарська, 9 (1934–1935, 1936 ч. 1–8); Друк. Вид. Спілки «Діло», Львів, пл. Ринок, 10 (1936–1938, 1939 ч. 1–17).
Головне прагнення часопису – вивести лемків з «духовної нужди», «освідомити» їх, людей «забутого краю», «Галицького Сибіру», зробити народом соборної України, який складає з іншими «один великий скарб української культури», допомогти селянам-лемкам вийти з нужди. Часопис, особливо в перші роки видання, багато шпальт віддавав господарським темам.

Неділя: Ілюстрований тижневик (1929–1936) ; Ілюстрований національний тижневик (1937–1939). – Виходить щоп’ятниці (1928). Р.1. Ч. 1. 1928, 4 верес.
Планувалося, що тижневик буде задовільняти запити читачів «в усій ширині й моногранності». Значне місце тижневик відводив матеріалам інформаційного плану. Тижневик висвітлює події політичного, громадського та культурного життя на Українських землях і в іноземних державах. Значне місце тижневик відводив матеріалам інформаційного плану. Особлива увага приділяється висвітленню перебігу подій на політичній арені.
Відп. Ред. Гнат Еліяшевськтй (1928 – 1930 ч. 2), Микола Голубець (1930 ч. 3 – 1931 ч. 22),  Микола Думка (1931 ч. 23–36),  Петро Козіцький (1931 ч.   37 – 1933), Олександр Костик (1934 ч. 1–10, 1935 – 1936 ч. 9), Анна Мучій-Боднарович (1936 ч. 10 – 1937 ч. 13),  Роман Голіян (1937 ч. 14 – 1938 ч. 43), Олександр Кушик (1938 ч. 44–50) та ін.
Видає вид-во «Неділя» (1928 –1931 ч. 18) ; Видавнича кооператива «Мета» (1931 ч. 19 –1932 ч. 38) ; Вид-во «Родина» (1932 ч. 39 – 50) ; Вид-во «Діло» у Львові  (1934–1935) ; Видають Володимир Гарух і Р. Голіян (1936 – 1939).
Друк. Старопигійський ін-т у Львові.
Примітки: у 1930–1931 рр. «Довкола світу» : Ілюстрований додаток «Неділі» до ч. 1–45 1930 р. і ч. 19–21 1931 р.  У 1931–1932 рр. – «Література. Мистецтво. Наука : Безплатний додаток до «Неділі» (ч. 41 (160) – 49 (169) 1931 р.